Moniosaamista ja brändin rakentamista – Manutecin kasvu on usean tekijän summa

Manutecin hahmo liitämässä alavasemmalta yläoikealle läpi harmaan maiseman punainen viitta selässään.

 

Manutec jatkaa kasvu-uralla. Se on merkki onnistuneesta liiketoiminnan laajentamisesta ja asiakassuhteiden vahvistamisesta.

Manutec Oy on perustamisestaan lähtien ollut kasvussa kiinni. Viime vuonna liikevaihto nousi 4,3 miljoonaan euroon. Se on tuntuva nousu aloitusvuoteen 2016, jolloin liikevaihto oli 230 000 euroa. Vuonna 2021 Kauppalehti noteerasi Manutecin kuuluvan nopeimmin kasvavien yritysten joukkoon. 

Luvut puhuvat onnistuneen kasvustrategian puolesta. Kasvu ei kuitenkaan ole ollut tasaista. Manutecin toimitusjohtaja Kirsi Junnilainen kertoo, että yrityksen on täytynyt sopeutua koronapandemian aiheuttamiin viivästyksiin ja komponenttipulaan.

"Korona aiheutti joillekin komponenttitoimittajille jälkiseuraamuksia, jotka ovat näkyneet viiveellä. Toimitusajat ovat voineet venyä kahdesta viikosta, kuukausiin tai jopa vuoteen. Meillekin korona-aika toi jälkijunassa lättävuoden", Junnilainen sanoo. 

Neljä kasvun tukijalkaa

Nyt tilanne on kuitenkin tasaantunut, ja kasvu jatkuu. Se on monen tekijän summa. Yksi keskeinen syy on yrityksen pitkät asiakassuhteet. 

"Ne ovat meille tärkeitä. Yhteistyön alkamisen jälkeen olemme kasvaneet asiakkaiden kasvun mukana. Heidän luottamus meihin on luonut vankan perustan kasvullemme", Junnilainen kertoo. 

Tiivistyneen yhteistyön myötä Manutec on voinut laajentaa palvelukenttäänsä. Tarkoituksena on ollut vastata muuttuneisiin asiakastarpeisiin, mikä taas on tuonut uusia asiakkaita olemassa olevien kautta.

Toinen merkittävä tekijä on ollut yrityksen läpinäkyvä toimintamalli.

"Toiminnassamme korostuvat avoimuus ja rehellisyys, jotka ovat olennainen osa suomalaista liiketoimintakulttuuria. Asiakkaiden on saatava heti tietoa hinnoista, toimittajien valinnasta ja muista tekijöistä. Se on auttanut sinetöimään uusia diilejä", Junnilainen jatkaa.

Kolmas kasvun tukijalka on joustava ja osaava henkilöstö. Junnilainen raportoi Manutecin vuosittaisten reklamaatiomäärien olevan yhden käden sormilla laskettavissa. Taustalla on toimintamalli, joka korostaa moniosaamista.

“Selkeä työohje tarjoaa meille joustavuutta. Se on mahdollistanut tuotannon tehokkuuden ja laadun säilymisen kasvun keskellä. Työntekijämme ymmärtävät tämän ja ovat tarvittaessa valmiita siirtymään muihin kokoonpanon vaiheisiin. Jotta organisaatio voi pysyä kasvussa mukana, on se saatava skaalautumaan organisaation kaikissa osissa”, Junnilainen toteaa.

Yrityksen vahvuus piilee myös monimuotoisissa asiakkuuksissa ja kestävien arvojen vahvistamisessa. Tämä strategia varmistaa, että yritys pystyy sopeutumaan muuttuviin markkinatilanteisiin.

"Tukijalkamme on hajautettu. Haemme koko ajan uudentyyppisiä asiakkuuksia. Nyt vihreät arvot nostavat päätään, joten niitä seurataan tarkasti", Junnilainen lisää.

 

Kirsi Junnilainen näkee, että kasvu on kiinni monesta tekijästä. Tärkeää on, että pystyy sopeutumaan muuttuviin markkinatilanteisiin.

Hyvästä brändistä on moneksi

Yksi merkittävä tekijä Manutecin kasvustrategiassa on ollut markkinointi ja viestintä. Tutun salolaisen markkinointikumppanin kanssa on voitu luoda vahva ja tunnistettava brändi, joka resonoi niin asiakkaissa kuin työntekijöissä.

"Näkyvyys ja tunnettuus ovat iso osa kasvua. Brändi ei ole pelkästään logo, vaan koko paketti työnantajamielikuvaa myöden", Junnilainen painottaa. "Kun työntekijämmekin ovat ylpeitä yrityksestä ja omasta työpanoksestaan, vahvistaa sekin brändiä”.

Brändi syntyy myös laadukkaasta työnjäljestä. Asiakaslähtöinen lähestymistapa on auttanut Manutecia erottumaan kilpailijoistaan ja tuottamaan merkittävää lisäarvoa asiakkailleen. Siinä on auttanut osaajien tietotaito. 

"Kun asiakasyritysten suunnittelijat tulevat käymään, etsimme yhdessä kehityskohteita. Useinkaan heillä ei ole omaa kehitysosastoa, joka olisi valjastettu miettimään tuotannollistamista. Sen teemme me", Junnilainen selittää.

 

Artikkeli: Tuomas Lieskivi / Mainostoimisto Kuke. Grafiikka: Jolanda Jokinen / Mainostoimisto Kuke. Kuva: Mikko Virtaperko / Mainostoimisto Kuke.
Näytä kaikki artikkelit

Ota yhteyttä